Παρτιτούρες

Μέρα  μερωσε  -  Καλύμνου

Το  μαρούλι   -  Καλύμνου

Σύνθεση  του  Αλέκου  Μπατζάνου  σε  ήχο  βαρύ  του  σκληρού  διατόνου

Αστικό  τραγούδι  της  Κωνσταντινούπολης

Οργανική σύνθεση του κλασικού συνθέτη Πέτρου του Πελλοπονησίου (18ος αιώνας)

Οργανική σύνθεση του κλασικού συνθέτη Ρωμηού συνθέτη, Νικολάκη, σε ήχο βαρύ του μαλακού διτόνου

© Kanonaki.gr . All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates